Związek Kynologiczny w Polsce oddział we Wrocławiu

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA BOKSERÓW

klubu wybieralnego

O PUCHAR KALINKI

DUŻE CWC

 

Wrocław - 07.07.2018 -  Poland

BOXER DOG SHOW - KALINKA CUP

KWALIFIKACJE HODOWLANE   ZTP - 08.07.2018  - ZTP   BREEDING CLASSIFICATION   

NOCNA GALA BOKSERÓWBOXER NIGHT GALA

BOXER KLUB E.V— z siedzibą w Monachium

Zarządzenie wykonawcze dla badania usposobienia na egzaminie zdatności do hodowli Klubu

Boksera E.V. siedziba Monachium.

W naturze boksera łączą się cechy , które na pierwszy rzut oka wydają się być przeciwnymi.

Jest przyjacielski, łagodny, skory do zabawy w kontaktach z rodziną, ze znajomymi, jak i obcymi osobami, które odnoszą się względem niego przyjaźnie. W sytuacji zagrożenia jest gotowy bronić swoich właścicieli wykazując przy tym odwagę, instynkt walki i obrony. aby móc dopasować do siebie te pozornie przeciwieństwa koniecznym jest , żeby umiarkowana ostrość była połączona z pewnym siebie usposobieniem.

Ocena usposobienia na egzaminie zdatności do hodowli Klubu Boksera składa się z dwóch części.

Najpierw bada się nerwowość podczas prób „niestresujących” – kontroli uzębienia i koloru oczu. \Bokser powinien zachowywać się ze standardem przypisanym do tej rasy: łagodnie, z pewnością siebie i ze średnim temperamentem. Pies  jest prowadzony do sędziego na luźnej smyczy a nie zmuszany do tego siłą. Wymaganym jest, aby pies w kontakcie z przyjaźnie zachowującym się obcym dał się dotknąć. Boksery bojaźliwe lub agresywne, które nie pozwalają się dotknąć są wykluczane z dalszych prób.

Próba odporności na strzał jest przeprowadzana razem z oceną psa w ruchu. Pies powinien być prowadzony na smyczy, która pozwala na swobodną ocenę psa w ruchu. Pies zostaję spuszczony ze smyczy i z odległości 20m zostają oddane dwa strzały ( gdy jest to pożądane nawet 3 lub 4 ) . Będąc luzem bokser powinien znieść strzały obojętnie powinien być czujny na strzały, ale nie agresywny, ani przestraszony.. zachowanie jest podczas próby obserwowane. Jeśli pies w widoczny sposób okazuje nerwowość, egzamin zostaje przerwany.

Druga cześć egzaminu składa się w przypadku boksera jako psa obronnego, z przebadania jego instynktu  pilnowania i walki, odwagi i twardości.

Pozoruje się napad na właściciela psa. Pozorant pozostaje w ukryciu, podczas gdy właściciel przekazuje swojego psa do potrzymania osobie neutralnej. cały czas sędzia obserwuje zachowanie psa. Właściciel idzie ok. 30-40 kroków w kierunku kryjówki pozoranta. Podczas drogi powinien wołać psa, zwracając jego uwagę. Gdy właściciel znajduję się na wysokości pozoranta następuje pozorowany  atak, przy czym pies powinie zorientować się w sytuacji. Na polecenie sędziego pies zostaje spuszczony, aby mógł bronić swego pana. Musi natychmiast chwycić rękaw i przytrzymać. Również wtedy, gdy zostanie uderzony miękką pałką, powinien to znieść i nie puścić ramienia.

Podczas tej próby sędzia nie powinie znajdować się w bezpośredniej bliskości pozoranta, lecz w miejscu, z którego będzie miał dobry widok na przebieg wydarzeń. Trzymany przez właściciela pies powinien być odprowadzony na polecenie sędziego od pozoranta na ok. 40-50 kroków. Wtedy pozorant odwraca się ii wyraźnie pokazuje skierowaną przecie psu agresję – groźną gestykulację hałas. Puszczonego psa nie powinna to przestraszyć, powinie cały czas odważnie i konsekwentnie gryźć rękaw i wytrzymać uderzenia. Na polecenie sędziego pozorant przestaje, a pies powinien pozostać przy nim do chwili, aż na polecenie sędziego nie zostanie przez właściciela odwołany.

Po zakończeniu symulacji walki bokser musi zachowywać się normalnie, tzn. nie może być zbyt podekscytowany i musi pozwolić się dotykać.

Nie można pozwolić uczestniczyć w ZTP pozorantowi, w którego posiadaniu znajduje się pies, ewentualnie który jest jego wystawcą. ta reguła obowiązuje również psy osób, które mieszkają z pozorantem w jednej  wspólnocie rodzinnej.

 

Inge Gerwin

Kormeister i. AZKW

(przewodniczący ds. Korungu w Klubie)

 

 

BOXER KLUB E.V— z siedzibą w Monachium

Egzamin zdatności do hodowli ( ZTP)

 

ZTP oferuje dokładne sprawdzenie psychiki boksera i jednoczesną oceną wartości jego eksterieru (budowy)  we wszystkich szczegółach. Ten egzamin zapobiega dopuszczaniu do hodowli boksera z widocznymi niedostatkami w psychice, bądź wyglądzie. ZTP jest dla naszej hodowli bardzo ważne i nie może być traktowane jako zło konieczne, ponieważ tutaj właśnie po raz pierwszy potomstwo zostaje obejrzane i dopuszczone do hodowli bądź odrzucone . Obecnie ZTP przedstawia istotne założenia przydatności do hodowli ( w sensie czystości hodowli).

 

Warunki dopuszczenia.

Bokser musi mieć co najmniej 12 miesięcy. Musi zostać przedłożony wynik jego badań HD. Psy ze średnią i ciężką dysplazją nie mogą zostać dopuszczone. W czasie badania RTG pies musi mieć co najmniej 12 miesięcy. Należy zebrać przynajmniej 4 psy. pies może zostać przedstawiony najwyżej dwukrotnie do ZTP. W przypadku gdy dwukrotne badanie psychiki lub eksterieru wypadnie niepomyślnie musi zostać zatwierdzony zakaz dopuszczenia do hodowli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie

Odpowiedzialny za przygotowanie ZTP jest Przewodniczący ds. hodowli grupy (Zuchtwart der gruppe)

( Kierownik sekcji).  Gdy Przewodniczący ds. hodowli grupy nie jest wyznaczony, bądź jest nieodpowiedni, Przewodniczący d.s hodowli grupy krajowej (Landesgruppen – Zuchtwart) wyznacza odpowiednią osobę. Żąda ona w Placówce księgowania hodowli ( Zuchtbuchstelle) w Monachium propozycji terminu. Formularz wniosku jest po wypełnienie przesyłany z powrotem do Monachium. Do wniosku musi być dołączona zatwierdzona opłata ochronna (Schtuzgebuhr). Wniosek musi zostać dostarczony najpóźniej 6 tygodni przed zaplanowanym terminem, aby można było zagwarantować opublikowanie we właściwym czasie w piśmie (”Boxer_Blatter”). ZTP nie ogłoszone w „BB” nie może zostać przeprowadzone. Skarbnik (Geschaftsstelle) potwierdza ten termin w załączniku do obowiązującego formularza i troszczy się o obwieszczenie w terminarzy „BB”.  ZTP mogą być przeprowadzone przez cały rok.. Prócz odpowiedniego terminu należy zapewnić pozoranta z rękawem ochronnym, pistolet i odpowiednie środki do pisania, wraz z maszyną do pisania. Przed rozpoczęciem egzaminu należy przedstawić listę   uczestników i formularze z następującymi informacjami : imię psa, numer ZB (księga rodowodowa), PKR, świadectwo szkolenia, ojciec, matka, dzień urodzenia, wynik badań HD, właściciel z adresem i grupą, która przeprowadza ZTP. Formularze są przygotowane przez przekopiowanie.

Sędzia uprawniony do przeprowadzenia przeglądów hodowlanych (Korneister) przed rozpoczęciem ZTP musi osobiście przekonać się o przedstawieniu oryginalnych rodowodów i oryginalnych wyników badań HD. W przypadku bokserów z zagranicznym pochodzeniu i zagranicznych właścicielach muszą zostać dostarczone kopie rodowodów i badań HD razem z pozostałymi dokumentami do Sędziego (Kormeistera), urzędującego na KM w AZKW. To oznacza, że Kierownicy Sekcji muszą zażądać tych kopii od posiadacza psa odpowiednio wcześnie. W przypadku gdy właściciel lub wystawca wyhodowanego za granicą psa mieszka w Niemczech. Pies przed wykonaniem HD RTG  musi być wpisany do księgi rodowodowej w BK.To oznacza, że psy nie przepisane nie mogą uczestniczyć w ZTP. Podczas trwanie egzaminu sędzia zapisuje swoje uwagi odnośnie koloru oczu, stanu uzębienia, usposobienia, nerwowości, odwagi, postawy w przypadku strzału i w ruchu, na liście pomocniczej i  może wciągnąć je do podawanej ogólnej oceny.